Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza econometrică a integrării piețelor bursiere din țările ECE selectate, noi membre UE, cu piața bursieră globală și zona euro: impactul crizei financiare globale

Autor:Jan Sucháček, Jaroslav Koutský, Lorena Caridad Lopéz del Río și Petr Seďa

JEL:F36, G15, G31

DOI:10.24818/EA/2021/58/824

Cuvinte cheie:criza financiară globală, cauzalitate Granger, integrare, bursă, Model VAR, descompunerea varianței

Abstract:
Perioada de criză financiară globală poate fi caracterizată prin revărsarea inovațiilor negative în rândul piețelor bursiere din întreaga lume. Piețele de valori din Europa Centrală nu au fost excluse, deoarece nu sunt izolate de piețele de valori globale. Studiile științifice publicate recent care se ocupă de această temă s-au concentrat în principal pe integrarea piețelor bursiere ale noilor state membre UE doar cu zona euro. Prin urmare, această lucrare își propune să investigheze, să compare și să interpreteze integrarea între piețele bursiere ale noilor state membre UE selectate din Europa Centrală (Republica Cehă, Ungaria și Polonia), piața mondială de acțiuni și piața de capital a zonei euro în perioada 2004-2018. Valoarea adăugată a acestui articol constă, în special, în utilizarea unui spectru mai larg de instrumente econometrice (cointegrarea, modelul VAR, cauzalitatea Granger, descompunerea varianței) și compararea schimbărilor de relații reciproce în trei subperioade diferite de testare pentru a studia dinamica în timp. Cercetarea noastră este realizată prin utilizarea datelor pe frecvența zilnică. Rezultatele obținute au arătat că gradul de integrare a piețelor bursiere din Europa Centrală cu bursa americană și zona euro a crescut semnificativ în timpul crizei financiare mondiale. Mai mult, piețele bursiere din Europa Centrală sunt mai integrate cu piața bursieră globală decât zona euro.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert