Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepţii privind sentimentul economic în timpul pandemiei Covid-19 – evaluarea impactului la nivel transeuropean

Autor:Iustina Alina Boitan, Emilia Mioara Câmpeanu și Sanja Sever Mališ

JEL:C23, C38, F63, M10, I19.

DOI:10.24818/EA/2021/S15/982

Cuvinte cheie:sentiment economic, indicele încrederii, percepție, pandemia COVID-19, analiza cluster, regresie panel

Abstract:
Numeroase lucrări ştiinţifice recente sunt axate pe evidenţierea modului în care reacţia investitorilor pe piața de capital fluctuează în timpul pandemiei. Cu toate acestea, un subiect insuficient abordat este legat de cercetarea schimbărilor survenite în percepţiile și așteptările economice din timpul pandemiei COVID-19, considerând un spectru mai larg decât cel al investitorilor pe piața de capital. Lucrarea studiază impactul pandemiei COVID-19 asupra evoluţiei sentimentului economic în țări membre ale Uniunii Europene, prin două abordări complementare de cercetare: o analiză exploratorie a datelor de tip ierarhic aglomerativ și o regresie probabilistică de tip panel GLM. Abordarea empirică include mai mulți indicatori oficiali ai sentimentului economic (indicatorul sentimentului economic, indicele așteptărilor privind ocuparea, indicele compozit privind schimbările în ciclul economic, indicele de încredere în mediul de business, indicele de încredere a consumatorilor), pentru a reflecta în mod cuprinzător percepțiile economice și ocupaționale ale companiilor și populației, precum și așteptările lor cu privire la viitoarele evoluții. Utilizarea analizei cluster ne indică o eterogenitate crescută între țări și niciun grup stabil. Sentimentul legat de consecințele crizei COVID-19 asupra ocupării forței de muncă înregistrează cea mai puternică fluctuație și se reflectă în clasificarea țărilor. Rezultatele regresiei panel evidenţiază faptul că numărul de decese noi reprezintă cea mai influentă variabilă proxy COVID-19 deoarece determină evoluția celor mai mulți indicatori ce surprind sentimentul economic.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert