Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Interacțiunea dintre utilizarea energiei regenerabile și cadrul instituțional, din perspectiva economiei circulare

Autor:Adriana Florina Popa, Valentin Burcă, Daniela Nicoleta Sahlian și Daniela Livia Trașcă

JEL:M14, Q01, Q42, Q56, O13

DOI:10.24818/EA/2022/61/648

Cuvinte cheie:economie circulară, energie regenerabilă, eficiență energetică, indicator de reglementare pentru energia durabilă, metoda celor mai mici pătrate, metoda generalizată a momentelor.

Abstract:
Pactul Verde European (European Green Deal) descrie viziunea statelor membre UE și orientarea strategică a viitoarelor politici publice, care vizează armonizarea eforturilor de aliniere a economiilor naționale la principiile economiei circulare. Printre direcțiile de acțiune propuse regăsim creșterea consumului de energie regenerabilă (ER) în paralel cu îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea surselor de energie care implică un impact negativ semnificativ asupra mediului pe termen lung. Studiul nostru abordează, printr-o analiză la nivel de firmă, asocierea dintre consumul de energie din surse regenerabile, factorul de luare a deciziilor de management, ansamblul politicilor care abordează eficiența energetică și capacitățile de inovare în domeniul sustenabilității. În acest scop, evaluăm cauzalitatea dintre aceste variabile, efectuând analiza seriilor temporale pe un eșantion care acoperă perioada 2011-2019. Modelele de regresie sunt estimate cu ajutorul metodelor FMOLS (Fully Modified OLS – modelul modificat al celor mai mici pătrate) și DMOLS (Dynamic OLS – modelul dinamic al celor mai mici pătrate), specifice analizei seriilor de timp. Rezultatele subliniază faptul că evoluția consumului de ER la nivelul companiei depinde de decizia managementului, ambele legate de angajamentul managerilor față de strategiile centrate pe dezvoltarea durabilă și de eficacitatea proceselor de guvernare. Cu toate acestea, rezultatele noastre subliniază rolul esențial al factorului instituțional de țară, care ar trebui să asigure o reglementare adecvată, mecanisme eficiente de aplicare și stimulente financiare care promovează utilizarea energiei regenerabile.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert