Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Eficienţa politicii concurenţiale plasează România în urma multor ţări mai slab dezvoltate

Autor:Andreea Vass

JEL:D40, K21, L16, L40, O57

DOI:

Cuvinte cheie:concurenta si crestere economica; politica

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert