Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Etică și integritate în contextul cercetării economice în cadrul școlilor doctorale

Autor:Vasile Dinu, Veronica Câmpian, Cristinel Vasiliu, Laurențiu Tăchiciu și Dan-Cristian Dabija

JEL:C52, C59, I21, I23, J24, J28.

DOI:10.24818/EA/2022/S16/912

Cuvinte cheie:etică și integritate în cercetare, profesionalism, onestitate, libertate academică, integritate academică, comportament etic, ecuații structurale, Consorțiul Universitaria

Abstract:
Pe plan național și internațional există un trend ascendent în ceea ce privește exigența în materie de etică și integritate în cercetarea științifică. Și totuși, există foarte multe opinii, atât în mediul academic cât și în societate, cu privire la numeroasele cazuri de încălcare a principiilor etice în cercetare. Acest lucru impune, azi mai mult ca oricând, ca respectarea eticii în cercetare să devină un deziderat tot mai important și mai relevant în societatea contemporană. Eșecul în realizarea acestei cerințe poate genera consecințe grave asupra învățământului universitar, mai ales pe termen lung, concretizate printr-o serie de urmări precum: scăderea calității activității didactice; devalorizarea statutului de cadru didactic universitar; subevaluarea cercetării științifice; subaprecierea studiilor doctorale; lipsă de respect la nivelul societății. Prin urmare, membrii comunității academice – studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre didactice – trebuie să conștientizeze în tot mai mare măsură efectele sociale ale nerespectării principiilor de etică și integritate în cercetarea științifică. Scopul acestei cercetări vizează evaluarea percepţiei doctoranzilor și conducătorilor de doctorat asupra respectării principiilor eticii în activitatea de cercetare economică din cadrul școlilor doctorale, precum și identificarea celor mai importanți factori cu influență semnificativă asupra eticii și integrității în cercetare. În acest sens, autorii prezentei lucrări au realizat o cercetare empirică de natură cantitativă în rândul celor două grupuri țintă din cadrul școlilor doctorale de științe economice din cadrul Consorțiului Universitaria, respectiv doctoranzi și conducători de doctorat. Datele culese de la cei 455 de respondenți (169 conducători de doctorat și 286 doctoranzi) au fost analizate cu ajutorul ecuațiilor structurale în SmartPLS. Modelul conceptual propus de autori relevă faptul că respectarea eticii în cercetarea științifică se bazează pe profesionalism, onestitate, libertate academică, integritate, comportament etic și evitarea încălcării principiilor etice. Originalitatea cercetării constă în realizarea unor modele structurale care evidențiază cei mai influenți factori în respectarea eticii și integrității în cercetarea economică, dar și a relațiilor dintre ei, precum și deosebirile și asemănările dintre doctoranzi și conducătorii de doctorat, privind percepția lor față de etica și integritatea în cercetare. Cunoscându-se acești factori se pot lua decizii și iniția programe care să ducă la crearea unei școli doctorale integre și cu bune rezultate în respectarea eticii în cercetarea științifică, dar și în formarea viitorilor cercetători în domeniul științelor economice.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert