Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Timpul social și economia științei

Autor:Emil Dinga

JEL:A10, A12, B41.

DOI:10.24818/EA/2022/S16/934

Cuvinte cheie:științe, timp social, entropia timpului social, piața științei, economia științei.

Abstract:
Lucrarea își propune să identifice și să examineze un instrument logic și epistemologic de măsurare a științei ca activitate umană specifică în rețeaua de cooperare socială. În pregătirea abordării problemei principale a cercetării, este prezentată o scurtă examinare a conceptului și tipologiei științei, inclusiv a economiei. Ținta de bază a lucrării este de a găsi și examina o variabilă structurală (cât mai profundă) care să dețină potențialul de a asigura (ca măsură comună, poate de natură cuantică, adică discretă) comensurabilitatea oricărei științe. Un astfel de instrument este considerat a fi o specie de timp, și anume timpul social. În esență, se arată că știința oferă un rezultat specific, și anume variația socială a timpului, care constituie input-ul fundamental pentru orice acțiune/activitate socială (alta decât știința). Acest rezultat este tratat din perspectiva economiei (nu chiar cea standard, ci cea evolutivă), astfel încât să se descopere toate implicațiile științei/științelor din punct de vedere economic (inclusiv, de exemplu, entropia socială afectată de domeniul științei). În final, lucrarea propune o structură și o funcționare a unei pieței sui generis – piața științei, inclusiv paradigma kuhniană, pentru a oferi o descriere generală (atât cauzală, cât și funcțională pură) a economiei științei.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert