Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Aspecte privind etica și integritatea în cercetarea științifică românească

Autor:Nicolae Lupu și Dragoş Bîgu

JEL:I23, O32, O34

DOI:10.24818/EA/2022/S16/954

Cuvinte cheie:etică; cercetare științifică; analiză de conținut; abatere de la conduită; sancțiune; cod de integritate.

Abstract:
Pentru a-și îndeplini cu adevărat funcțiile în societate, cercetarea științifică, în general, și cea socio-umană, în particular, trebuie să se conformeze unor standarde etice, care garantează că rezultatele cercetării sunt corecte, în acord cu nevoile societății, nu dăunează subiecților cercetării și comunității în ansamblu și nu încalcă drepturile niciunui participant la cercetare. Codurile de integritate și comisiile de etică din domeniul cercetării au un rol esențial în conformarea practicii științifice la normele etice. Pentru evidențierea situației respectării eticii activităților de cercetare, precum și a problemelor specifice se recurge la metoda analizei de conținut a sesizărilor asupra unor eventuale abateri de la buna conduită, a rapoartelor și a hotărârilor din ultimii ani ale Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, precum și ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare de pe lângă ministerele de resort din România.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert