Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea impactului cercetării și dezvoltării asupra dezvoltării socioeconomice a țărilor UE

Autor:Romualdas Ginevičius, Eigirdas Žemaitis și Vladislavas Petraškevičius

JEL:F63, F21, O11

DOI:10.24818/EA/2022/S16/1001

Cuvinte cheie:investiții în cercetare și dezvoltare, dezvoltarea economică și socială a țărilor, abordări multicriteriale.

Abstract:
Investițiile în cercetare și dezvoltare variază foarte mult între țările UE, atât în ceea ce privește volumul monetar, cât și în privința surselor de fonduri – întreprinderi, agenții guvernamentale și instituții de învățământ superior. Într-o mare măsură, volumul investițiilor depinde de starea de dezvoltare economică a țării. Țările UE cu grad mare de dezvoltare din punct de vedere economic sunt dominate exclusiv de investițiile realizate de întreprinderi, în timp ce investițiile în cercetare și dezvoltare în învățământul superior joacă un rol limitat. Acest lucru se datorează faptului că instituțiile de învățământ superior efectuează cea mai mare parte a cercetării și dezvoltării împreună cu întreprinderile. În țările în curs de dezvoltare, investițiile în cercetare și dezvoltare sunt distribuite în mod egal între mediul de afaceri, agențiile guvernamentale și instituțiile de învățământ superior. Acest lucru se datorează faptului că oportunitățile de cercetare științifică oferite de societățile comerciale sunt încă limitate în aceste țări. Pentru a determina în mod adecvat impactul investițiilor în cercetare și dezvoltare asupra dezvoltării economice a țărilor, dimensiunea globală a investițiilor în cercetare și dezvoltare trebuie să fie reevaluată astfel încât să se analizeze structura sa internă, acordând prioritate întreprinderilor și instituțiilor de învățământ superior. Investițiile în cercetare și dezvoltare au un impact mai redus asupra dezvoltării sociale a unei țări, în comparație cu impactul acesteia asupra dezvoltării economice. Acest lucru se datorează faptului că aceste investiții influențează dezvoltarea economică direct prin inovațiile tehnologice, iar dezvoltarea socială indirect prin dezvoltarea economică.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert