Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Etica, miza actuală a restructurării relaţiilor comerciale

Autor:Prof. univ. dr. Theodor Valentin Purcărea, Conf. univ. dr. Anca Purcărea

JEL:D21, L29, L81, M14

DOI:

Cuvinte cheie:promisiuni şi aşteptări etice; comportament etic; angajament etic efectiv; etică managerială; responsabilitate socială corporatistă; performanţă corporatistă morală; marketing etic

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert