Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Valorile culturale şi morale – determinanţi ai satisfacţiei în consumul turistic

Autor:Conf. univ. dr. Gabriela Ţigu, Conf. univ. dr. Claudia Elena Ţuclea

JEL:D23, L83, M14

DOI:

Cuvinte cheie:turism; etica; valori culturale; comportament turistic; satisfactie

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert