Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Comportamentul sustenabil al consumatorului de produse electrice și electronice, în contextul consolidării drepturilor sale fundamentale

Autor:Luiela Magdalena Csorba, Florin Văduva și Dan-Ion Gherguț

JEL:C10, D18, M31, Q53, L31, L38

DOI:10.24818/EA/2023/62/28

Cuvinte cheie:produse electrice și electronice (PEE), comportamentul sustenabil al consumatorului, drepturile consumatorilor, deșeuri electrice și electronice (DEE), reciclare/recuperare.

Abstract:
În ultimii ani, preocuparea pentru produse electrice și electronice durabile, precum și recuperarea și reciclarea deșeurilor provenite de la acestea s-a accentuat, concomitent cu crearea de noi inițiative care să vizeze nu doar protejarea mediului, ci și asigurarea sănătății consumatorilor, consolidând totodată drepturile fundamentale ale acestora. Cercetarea urmărește să identifice factorii care influențează comportamentul sustenabil al consumatorului român de produse electrice și electronice. În acest sens s-a luat în considerare atitudinea ecologică, comportamentul de achiziție a acestor bunuri, dar și cel de recuperare/reciclare a deșeurilor electrice și electronice. Datele au fost culese prin intermediul unui chestionar online de la 421 de respondenți, fiind prelucrate cu ajutorul pachetului software lavaan versiunea 0.6 - 12 din R de modelare a ecuațiilor structurale. Originalitatea articolului constă în modul în care variabile ca: înclinația spre recuperare/reciclare, tendința spre achiziția de bunuri durabile, comportamentul ecologic, sunt puse într-un context nou care îmbină protecția mediului cu cea a consumatorilor. Cercetarea aduce și contribuții teoretice, propunând și testând constructe specifice protecției consumatorilor, care nu apar în literatura de specialitate. Din punct de vedere al politicilor publice adresate protecției mediului, lucrarea evidențiază factorii care pot contribui la dezvoltarea unui comportament responsabil atât al populației, cât și al autorităților publice, pentru stimularea achiziției de produse durabile și asigurarea creșterii ratei de colectare a produselor electrice și electronice, în România.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert