Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Integrarea principiilor economiei circulare în comportamentul consumatorului de echipamente electrice și electronice

Autor:Nicolae Istudor, Ionel Dumitru, Alina Filip, Alin Stancu, Mihai Ioan Roșca și Andrei Cânda

JEL:M30, Q56

DOI:10.24818/EA/2023/62/48

Cuvinte cheie:economie circulară, cercetare de marketing, comportamentul consumatorului, echipamente electrice și electronice, reparare, reutilizare, scoatere din uz.

Abstract:
Piața echipamentelor electrice și electronice (EEE) este una într-o continuă dezvoltare datorată evoluției tehnologiilor și a inovării. Prezenta lucrare urmărește identificarea comportamentului consumatorului cu privire la cumpărarea, utilizarea și scoaterea din uz a acestor tipuri de echipamente, în contextul tranziției către o economie circulară. Pentru a ilustra percepția și atitudinea consumatorului față de produsele EEE, a fost realizată o cercetare cantitativă de marketing pe un eșantion de 1005 respondenți, din mediul urban, reprezentativ în funcție de sex, vârstă și mărimea localității de domiciliu. Rezultatele cercetării arată existența unui profil al consumatorului mai degrabă rațional în relație cu produsele EEE, a cărui implicare în acțiuni de reparare, reciclare sau reutilizare este diferită în funcție de categoria de echipament. De asemenea, se observă o dorință relativ redusă a consumatorilor români de a accesa produse EEE second-hand. Articolul își dovedește utilitatea prin propunerea unui set de măsuri de îmbunătățire a circularității produselor EEE, în care atât producătorii de EEE, cât și consumatorii să participe activ.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert