Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiză bibliometrică privind producția și consumul de echipamente electrice și electronice în contextul economiei circulare

Autor:Ion Popa, Claudiu Cicea, Simona Cătălina Ștefan, Corina Marinescu și Daniel Botez

JEL:Q53

DOI:10.24818/EA/2023/62/63

Cuvinte cheie:Economie circulară (EC), consumul de aparatură electrică și electronică, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), echipamente electrice și electronice (EEE), producția de aparatură electrică și electronică, analiză bibliometrică.

Abstract:
Întreaga lucrare are ca obiectiv evidențierea celor mai relevante elemente ce apar la intersecția conceptelor de economie circulară și echipamente electrice și electronice (EEE), așa cum sunt ele reflectate în fluxul principal de publicații științifice de până în prezent. Acest demers este posibil prin utilizarea unui studiu bibliometric, în urma căruia au putut fi identificate atât tendințele actuale, cât și noi posibile perspective și direcții de cercetare care să contribuie la promovarea circularității în producția și consumul EEE. De asemenea, studiul bibliometric presupune și analiza temporală și geografică a producției științifice, analiza semantică a cuvintelor cheie cu reprezentarea grafică a acestora și a relației dintre ele, pe baza utilizării unor software specializate (VOSViewer și Citespace). Principalele rezultate obținute se referă la existența a patru clustere, grupate în funcție de cuvintele cheie cu o frecvență de apariție mai mare de 10, care se referă la managementul deșeurilor de EEE, economia circulară, reciclare de materiale și respectiv managementul de mediu. Referitor la intensitatea utilizării cuvintelor cheie, pe primele trei locuri se regăsesc China, product și urban mining. În finalul lucrării sunt subliniate concluziile studiului, printre care: gruparea cuvintelor cheie pe clustere tematice, identificarea a trei perioade care au reușit să se evidențieze până în prezent în cercetarea științifică în domeniu. În ceea ce privește limitele cercetării, acestea au în vedere baza de date care a fost supusă analizei (în cazul de față, Web of Science), software-ul utilizat, limba de redactare a producției științifice precum și intervalul de analiză. Lucrarea se încheie cu direcții de cercetare în viitor.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert