Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Practici specifice economiei circulare în sectorul aparaturii electrocasnice în Uniunea Europeană

Autor:Ionela-Corina Chersan, Mirela Păunescu, Elena-Mirela Nichita, Valentin Florentin Dumitru și Cristina Lidia Manea

JEL:P48, Q01, Q57

DOI:10.24818/EA/2023/62/80

Cuvinte cheie:practici specifice economiei circulare; aparatură electrică și electronică; aparatură electrocasnică; modelul de afaceri valoare extinsă a produsului; rapoarte de sustenabilitate

Abstract:
Obiectivul cercetării noastre este de a urmări practicile specifice economiei circulare implementate de către producătorii din sectorul aparaturii electrocasnice. Metodologia de cercetare a fost una mixtă, care a constat în selectarea fragmentelor relevante din raportările nefinanciare ale unui eșantion de entități din Uniunea Europeană și urmărirea întregului proces, de la conceperea produsului și până la sfârșitul duratei sale de viață. Rezultatele indică faptul că societățile analizate întreprind acțiuni similare. Astfel, eforturile companiilor sunt concentrate nu doar pe găsirea unor soluții de producere a echipamentelor care să se bazeze pe un model circular (crescând utilizarea materialelor reciclate sau a celor ușor reciclabile, reducând consumurile sau reciclând mai eficient), ci și pe schimbarea modului de utilizare a produselor de către consumator (cum ar fi, prin găsirea unor soluții de a recupera componente ale echipamentelor și a le refolosi, prin reducerea consumurilor sau chiar prin reciclarea deșeurilor obținute). Studiul contribuie la îmbunătățirea cunoașterii acțiunilor adoptate pentru implementarea unui model de afaceri circular de către companiile dintr-un sector care consumă cantități importante de resurse și generează deșeuri semnificative, cum este cel studiat. Rezultatele obținute evidențiază intențiile și progresele înregistrate de companiile producătoare de aparatură electrocasnică în vederea trecerii la modelul de afaceri circular.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert