Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice la nivel european

Autor:Mihaela Hrisanta Mosora, Mirela Ionela Aceleanu, Lucian Alexa, Anca Maria Gherman și Cosmin Liviu Mosora

JEL:Q53, Q57

DOI:10.24818/EA/2023/62/101

Cuvinte cheie:Deșeuri de echipamente electrice și electronice, colectare, reciclare, economie circulară.

Abstract:
În prezent, pentru asigurarea dezvoltării durabile a oricărei economii, un rol foarte important îl reprezintă tranziția către economia circulară, care se manifestă diferit pe sectoare și tipuri de produse. Pe fondul nevoii de extindere a economiei circulare, un rol deosebit îl capătă producția și consumul echipamentelor electronice și electrice. Obiectivul acestui articol este acela de a identifica factorii care pot influența colectarea echipamentelor electrice și electronice la nivelul Uniunii Europene. Metodele folosite sunt metoda statistică și econometrică. Pe baza unei regresii de tip panel, studiul arată care este specificul colectării aparatelor electrocasnice și electrice, în funcție de mai mulți factori, precum tipul și mărimea aparatelor, cantitatea de echipamente electrice și electronice (EEE) puse pe piață, măsurile legislative luate la nivel european. Principalele rezultate evidențiază gradul de colectare al echipamentelor electrice și electronice în funcție de tipul și mărimea acestora, cel mai înalt grad de colectare înregistrându-se la aparatele electrocasnice. Gradul de originalitate al lucrării constă în modul de identificare a caracteristicilor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electrocasnice (DEEE), folosindu-se metoda econometrică, cercetarea fiind utilă atât pentru părțile implicate în colectarea acestor deșeuri, dar și pentru factorii de decizie, pentru îmbunătățirea politicilor de colectare a acestor echipamente.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert