Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Performanța statelor Uniunii Europene în gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în contextul economiei circulare

Autor:Cătălina Soriana Sitnikov, Laura Vasilescu, Anca Băndoi, Daniela Firoiu, Sorin Tudor și Lili Țenea

JEL:E61, E70, F64, Q43, G53

DOI:10.24818/EA/2023/62/115

Cuvinte cheie:economie circulară, deșeuri electronice, dezvoltare durabilă, clustere ierarhice, Uniunea Europeană

Abstract:
În contextul actual, economia circulară este un model de dezvoltare economică durabilă care devine deosebit de important pentru industria deșeurilor de echipamente electrice și electronice (e-waste). Din această perspectivă, cercetarea din cadrul articolului va fi realizată pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor electrice și electronice, evidențiind și mutațiile intervenite în cadrul țărilor analizate în anii 2015 și 2020. Studiul empiric va adopta un instrumentar econometric complex, reprezentat de analiza de tip cluster ierarhic, statele fiind grupate în patru clustere pe două perioade distincte (2015 și 2020) în care variabilele incluse vor fi reprezentate de: cantitatea de deșeuri electronice generate per capita, cantitatea de echipamente electrice și electronice vândute pe piață per capita, deșeuri electrice și electronice reciclate și pregătite pentru refolosire și rata de circularitate. Pe baza acestor variabile, în cadrul articolului se vor analiza performanțele în managementul deșeurilor electronice (câștigul sau pierderea de performanță) manifestate în perioadele analizate, evidențiind capacitatea de adaptare a statelor analizate la noile exigențe impuse de economia circulară pe coordonatele unei dezvoltări durabile. De asemenea, vor fi prezentate implicațiile teoretice, metodologice, precum și cele din perspectiva empirică care, prin adoptare, pot influența deciziile manageriale și de politici specifice mediului.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert