Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Investigarea factorilor determinați ai gradului de colectare a deșeurilor provenite din echipamente electrice și electronice

Autor:Radu Ciobanu, Dragoș Huru, George Ștefan, Margareta Florescu, Dănuț Mihai și Florin Dobre

JEL:C22, C54, F64

DOI:10.24818/EA/2023/62/134

Cuvinte cheie:Economie circulară, deșeuri provenite din echipamente electrice și electronice (WEEE), UE 27, E-waste, regresie pe cuantile.

Abstract:
Utilizând un grup țintă format din toate țările membre UE27 în perioada 2009-2020, studiul de față cuantifică factorii care pot conduce la creșterea gradului de colectare a deșeurilor provenite din echipamente electrice și electronice. Rezultatele obținute subliniază faptul că o creștere a calității infrastructurii rutiere precum și o campanie online mai agresivă pot conduce la o îmbunătățire evidentă a cantității de echipamente electrice și electronice uzate colectate. Rezultatele provenite din estimarea unei regresii pe cuantile arată că impactul unor variabile precum PIB per capita, consumul privat, eficacitatea guvernamentală sau cheltuielile de cercetare și dezvoltare au efecte asimetrice asupra gradului de colectare, dar pot conduce la o îmbunătățire a acestei activități în anumite condiții.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert