Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Deșeurile electronice și consumul responsabil în țările Uniunii Europene – Evoluții și prognoze pentru intervalul 2025-2030

Autor:Ramona Pîrvu, George H. Ionescu, Elena Jianu, Luiza Loredana Năstase și Răducu Ștefan Bratu

JEL:Q53, Q56

DOI:10.24818/EA/2023/62/147

Cuvinte cheie:Deșeuri electronice (DEEE); echipamente electrice și electronice (EEE); rata de reciclare, economie circulară, dezvoltare durabilă; Agenda 2030; managementul deșeurilor electronice; sustenabilitatea mediului; model ARIMA.

Abstract:
Monitorizarea respectării de către statele membre a obiectivelor cantitative privind colectarea deșeurilor electrice și electronice, a pregătirii pentru reutilizare și reciclare și a valorificării acestor deșeuri este realizată în baza Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Prin cercetarea realizată, ne dorim să evidențiem gradul de îndeplinire al țintelor asumate la nivelul țărilor Uniunii Europene în ceea ce privește gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, precum și dinamica adaptării la cerințele europene tot mai stricte în contextul tranziției către o economie cu consum redus de carbon și bazată pe principii circulare, acoperind astfel un deficit de informații cu privire la acest subiect de importanță majoră. Pornind de la datele publicate până în prezent de către statele membre UE, cu ajutorul instrumentarului econometric, respectiv cu modelul de prognoză cu medie mobilă integrată autoregresivă (ARIMA), am extrapolat tendințele înregistrate în perioada 2010-2018 în ceea ce privește indicatorii relevați cu privire la referitori la gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, astfel că putem oferi o perspectivă utilă asupra potențialelor evoluții ale acestora până în anul 2030. Totodată, analiza rezultatelor obținute ne permite să observăm gradul de îndeplinire al țintelor asumate, precum și dinamica adaptării la cerințele europene, tot mai stricte, cu privire la gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în contextul tranziției către o economie cu consum redus de carbon și bazată pe principii circulare.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert