Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Codurile de etică în servicii şi promovarea concurenţei loiale

Autor:Prof. univ. dr. Maria Ioncică, Lect. univ. dr. Eva-Cristina Petrescu, Asist. univ. drd. Diana Ioncică

JEL:D18, D21

DOI:

Cuvinte cheie:coduri etice; coduri deontologice; concurenţă loială; practici neloiale; publicitate falsă; publicitate comparativă

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert