Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Variabile antecedente ale intenției consumatorilor de a recicla deșeuri electrice. O perspectivă asupra industriei de jucării din România

Autor:Iuliana Raluca Gheorghe, Victor Lorin Purcărea și Consuela Mădălina Gheorghe

JEL:D12, D83, D91, I18, M31, Q53

DOI:10.24818/EA/2023/62/163

Cuvinte cheie:economie circulară, managementul deșeurilor, industria jucăriilor, reciclarea deșeurilor electrice, procesul decisional al consumatorilor, modelarea prin ecuații structurale, marketingul social.

Abstract:
Construirea unei economii circulare în România a prezentat mai multe provocări, referindu-se în special la gestionarea deșeurilor electrice. Deși România a făcut progrese semnificative în colectarea, reciclarea și recuperarea deșeurilor de dimensiuni mari, s-a acordat puțină atenție reciclării deșeurilor electrice mici, cum ar fi jucăriile electrice. Piața de jucării din România este extrem de atractivă pentru că nu există o concurență reală, iar barierele de intrare pe piață sunt aproape inexistente. Acestea devin vizibile prin transformarea acestei industrii într-o formă puternică, care nu ar fi afectată de nicio criză economică și de sănătate, și care crește anual, dar produce deșeuri semnificative. Astfel, abordarea problemei managementului deșeurilor electrice în industria jucăriilor are implicații pozitive atât pentru România, cât și pentru UE. Acest studiu extinde literatura existentă despre economia circulară prin investigarea intenției consumatorilor de a se implica în reciclarea deșeurilor electrice în industria jucăriilor din România. Eşantionul a fost alcătuit din 291 de mame, cu vârste de peste 50 de ani (35,1%), cu studii universitare (84%), şi care de obicei nu reciclează produse (35,7%). Au fost identificat mai multe variabile antecedente, care influențează intenția de a recicla jucăriile electrice, fiind integrate într-un model empiric. Utilizând modelarea cu ecuații structurale, modelul a fost validat, iar rezultatele au relevat că intenția de a recicla jucăriile electrice a fost influențată de atitudinea față de reciclarea deșeurilor de jucării electrice, de autoeficacitate și de normele sociale, în contrast cu următoarele variabile care nu au prezentat semnificație statistică în contextul industriei jucăriilor: conștientizarea, influența socială și măsurile guvernamentale și ale ONG-urilor. Rezultatele acestui studiu oferă informații importante pentru implementarea bunelor practici ale economiei circulare prin educarea populației și, în același timp, creșterea gradului de conștientizare prin campanii de Marketing Social.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert