Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul globalizării asupra ratei de reciclare a deșeurilor electronice: dovezi din țările europene

Autor:Rasim Yilmaz și Cuneyt Koyuncu

JEL:Q01, Q53, F64, C31

DOI:10.24818/EA/2023/62/180

Cuvinte cheie:economie circulară, reciclarea deșeurilor electronice, globalizare, regresia cuantilă a datelor de tip panel

Abstract:
Reciclarea și mai buna colectare a deșeurilor electronice sunt două dintre cele mai importante strategii pentru implementarea economiei circulare și a paradigmei reducere-reutilizare-reciclare vizată de UE și UNDP. Deoarece rata de reciclare a deșeurilor electronice este unul dintre cei mai importanți indicatori ai economiei circulare, este necesar să se identifice factorii care o afectează și să se determine măsura în care acești factori o influențează, pentru a încuraja reciclarea deșeurilor electronice. Folosind tehnica de regresie cuantilă a datelor de tip panel referitoare la 30 de țări europene (UE28+2) pentru perioada de timp 2008 - 2018, acest studiu analizează efectele globalizării și ale celor trei subdimensiuni ale acesteia (globalizare economică, politică și socială) asupra ratei de reciclare a deșeurilor electronice. Rezultatele indică faptul că globalizarea și cele trei subdimensiuni ale sale au un impact pozitiv asupra ratei de reciclare a deșeurilor electronice în 30 de țări europene (UE28+2) în perioada analizată, contribuind astfel la economia circulară. Prin urmare, sprijinirea tuturor aspectelor globalizării (economice, politice și sociale) va potența economia circulară.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert