Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Examinarea practicilor de economie circulară și a performanței sustenabile în companiile bazate pe cunoaștere din Iran

Autor:Ramin Bashir Khodaparasti și Hooshm și Bagheri Garabollagh

JEL:A10, L26, Q01, Q53, Q55.

DOI:10.24818/EA/2023/62/196

Cuvinte cheie:practici de economie circulară, adoptarea tehnologiei, practici zero deșeuri, stimulente economice verzi, performanța sustenabilă a companiilor bazate pe cunoaștere.

Abstract:
Prezentul studiu, bazându-se pe opiniile bazate pe resurse, industrie și părțile interesate, dezvoltă un model care arată rolul factorilor ca adoptarea tehnologiei, reducerea deșeurilor la zero, incertitudinea pe piață și stimulentele economice ecologice în promovarea practicilor economiei circulare și în îmbunătățirea performanței sustenabile a companiilor bazate pe cunoaștere. Această lucrare folosește o abordare de cercetare cantitativă și un sondaj bazat pe un chestionar structurat, în care datele au fost colectate de la manageri și experți din companiile bazate pe cunoaștere pentru a testa ipotezele cu ajutorul modelării ecuațiilor structurale (SEM). Populația statistică a cercetării este compusă din toți managerii și experții companiilor bazate pe cunoaștere din domeniul producției de echipamente electronice și electrice din Iran, numărând 384 de persoane. Rezultatele arată că adoptarea tehnologiei, practicile zero deșeuri și stimulentele economice verzi au un efect pozitiv și semnificativ asupra practicilor de economiei circulare, în timp ce incertitudinea de pe piață nu are un efect semnificativ asupra practicilor economiei circulare. Rezultatele arată, de asemenea, că practicile economiei circulare au un efect pozitiv și semnificativ asupra performanței sustenabile a companiilor bazate pe cunoaștere. În plus, practicile economiei circulare și performanța sustenabilă a companiei ar putea fi îmbunătățite prin adoptarea antreprenoriatului în economia circulară ca variabilă de moderare.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert