Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Comportamentele circulare ale consumatorilor polonezi în legătură cu produsele electrice și electronice

Autor:Elżbieta Szczygieł

JEL:D12, D16, D91

DOI:10.24818/EA/2023/62/213

Cuvinte cheie:Comportamente circulare, echipamente electronice, gospodării, analize statistice, Polonia.

Abstract:
Articolul prezintă conceptul de comportamente circulare ca parte a implementării economiei circulare în viața de zi cu zi a gospodăriilor. Aceste comportamente sunt luate în considerare în legătură cu produsele electrice și electronice. Scopul acestui articol este de a analiza relația dintre adoptarea anumitor comportamente în legătură cu aceste tipuri de produse și efectele selectate ale acestora sub formă de beneficii percepute de gospodărie. Articolul prezintă rezultatele unei cercetări efectuate în rândul gospodăriilor poloneze din două regiuni (N=400). Utilizând metode de analiză statistică (i.a. analiza corelației, testul Chi2 de independență, Kruskal-Wallis ANOVA, testul U Mann-Whitney), au fost formulate trei ipoteze de cercetare în legătură cu 13 comportamente circulare și 4 beneficii. Rezultatele au arătat că: (1) un comportament circular mai frecvent pentru un produs determină repetarea acestui tip de comportament pentru altele, (2) gospodăriile care adoptă mai frecvent un comportament circular (fie în general, fie în mod specific) înregistrează niveluri mai ridicate de beneficii pentru gospodăria lor, (3) caracteristicile socio-demografice diferențiază adoptarea de către gospodării a comportamentului circular într-o măsură limitată, care se aplică numai la anumite aspecte sau la anumite comportamente.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert