Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea eficienței investițiilor în cercetare și dezvoltare în țările din Uniunea Europeană

Autor:Romualdas Ginevičius

JEL:F63, F21, O11

DOI:10.24818/EA/2023/62/251

Cuvinte cheie:investiții în cercetare și dezvoltare, eficiență, țări din Uniunea Europeană

Abstract:
În prezent, investițiile în cercetare și dezvoltare reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea economică a întreprinderilor, a industriei în ansamblu și a țărilor și regiunilor. Pe de altă parte, capacitatea financiară a operatorilor economici este limitată și este important să cunoaștem beneficiile acestor investiții. În acest context, problema eficacității lor este deosebit de importantă. Analiza procesului general de cercetare și dezvoltare și a componentelor sale oferă o imagine adecvată – impactul asupra creării de noi cunoștințe; impactul noilor cunoștințe (exprimate în numărul de brevete) asupra investiției; impactul inovării asupra dezvoltării economice a țării. Studiul a evidențiat următoarele modele: țările dezvoltate ale Uniunii Europene se caracterizează prin investiții mai mari în cercetare și dezvoltare în comparație cu țările în curs de dezvoltare. Variabilele relevante sunt numărul semnificativ mai mare de cereri de brevet și valori mai ridicate ale indicelui global al inovării. O imagine diferită este oferită de eficacitatea investițiilor în cercetare și dezvoltare. Atât brevetele, cât și toate procesele de investiții sunt mai eficiente în țările în curs de dezvoltare. Acest lucru se datorează unei creșteri semnificative a vânzărilor de brevete în țările dezvoltate, unei politici de inovare mai descentralizate, adică exporturi semnificativ mai mari către alte țări. Toate aceste elemente denaturează imaginea eficacității reale a investițiilor în cercetare și dezvoltare.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert