Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Relatia dintre dezvoltarea turistica integrata a unei regiuni si comunitatea locala în România

Autor:Prof. univ. dr. Nistoreanu Puiu, Preparator drd. Tănase Mihai Ovidiu

JEL:L83, O21, R11, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:turism; dezvoltare turistica integrata; comunitate locala; România; etica; prezervarea traditiilor; ecoturism si comunitatea locala în România

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert