Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efectul factorilor economici, instituţionali şi culturali asupra implementării politicilor energetice ale UE

Autor:Vasile Dinu, Leonina Emilia Baciu, Maria Mortan și Vincenţiu Andrei Vereș

JEL:C23, Q42

DOI:10.24818/EA/2023/63/306

Cuvinte cheie:energie regenerabilă, factori economici, factori instituționali, valori culturale Hofstede, clusterizare ierarhică

Abstract:
Acest studiu examinează efectul factorilor economici, instituționali și culturali asupra producției de energie verde. În acest studiu sunt luate în considerare numai sursele pentru care Uniunea Europeană cofinanțează investițiile în capacitățile de producție, deci se exclude energia hidroelectrică. Determinanții economici sunt consumul intern de electricitate și venitul național, cei instituționali sunt variabilele furnizate de Indicatorii de Guvernanță la nivel mondial enunțați de Banca Mondială (Worldwide Governance Indicators), iar cei culturali sunt indicii culturali naționali ai lui Hofstede. Datele cuprind țările UE din perioada 2007-2015, care a fost intervalul de timp cel mai mare în care componența Uniunii a rămas neschimbată. Metodologia de cercetare utilizează modele de panel cu efecte aleatoare și clusterizarea ierarhică. Principalele rezultate arată influența semnificativă a consumului intern de energie pe locuitor, eficacității guvernării, respectării legislației, controlului corupției, distanței față de putere și a evitării incertitudinii. Clusterizarea ierarhică multidimensională indică existența a trei grupe comportamentale privind ansamblul acestor variabile, două din aceste grupe fiind destul de omogene din punct de vedere al distribuției geografice a țărilor pe continentul european.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert