Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Energia regenerabilă și decarbonizarea: implicații pentru politica energetică în Uniunea Europeană

Autor:Dan Gabriel Dumitrescu, Alexandra Horobeț, Cristiana Doina Tudor și Lucian Belașcu

JEL:C23, O13, Q56, Q58.

DOI:10.24818/EA/2023/63/345

Cuvinte cheie:politica energetică, Uniunea Europeană, decarbonizare, electricitate cu emisii reduse de carbon, energie regenerabilă, sistem-MGM.

Abstract:
Studiul examinează contribuția surselor de energie electrică cu emisii scăzute de carbon și a celor pe bază de combustibili fosili la degradarea mediului în țările Uniunea Europeană (UE), modelată de dezvoltare economică și globalizare. Rezultatele obținute sunt semnificative prin explorarea efectelor concomitente și individuale ale surselor alternative de electricitate asupra emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Estimatorii de tip MGM (Metoda Generalizată a Momentelor) consistenți indică faptul că toate sursele de energie cu emisii scăzute de carbon au un efect de atenuare a degradării mediului în UE, în contextul poluării persistente alimentate de energia electrică pe bază de combustibili fosili. Hidroenergia și energia eoliană apar drept cele mai eficiente surse de producere a energiei electrice. Nivelul de dezvoltare a țărilor, globalizarea și nivelul populației nu au un impact semnificativ asupra poluării în țările UE. Rezultatele noastre au implicații importante în domeniul politicii energetice, sugerând că înlocuirea combustibililor fosili cu surse cu emisii scăzute de carbon, în special energie eoliană și hidroelectrică, este o cale benefică pentru realizarea decarbonizării, scăzând totodată dependența de petrol și gaze din țări terțe Uniunii Europene.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert