Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza impactului politicii Uniunii Europene în domeniul energetic asupra performanţei economice a firmelor. Studiu de caz în sectorul transport

Autor:Monica Aureliana Petcu, Eduard Mădălin Dinu, Irina Daniela Cişmaşu și Raluca Andreea Popescu-Predulescu

JEL:E21, M21, O52, Q43, R49.

DOI:10.24818/EA/2023/63/362

Cuvinte cheie:rata brută din exploatare, eficienţă energetică, dependenţă energetică, energie regenerabilă, emisii de CO2.

Abstract:
Raţiunea şi obiectivele macroeconomice, într-un cadru normativ stipulat, rezidă în mare măsură în susţinerea, catalizarea şi eficientizarea activităţilor de la nivel microeconomic, angrenaj prin care se edifică. Comportamentul responsabil la nivel macro şi microeconomic implică relevarea dinamică a disfuncţionalităţilor şi a conflictelor, generate în interiorul fiecărei sfere, în relaţionarea lor precum şi în cadrul normativ implicat, în vederea stabilirii mecanismelor oportune şi eficiente echilibrului şi dezvoltării. Scopul prezentului demers constă în analiza convergenţei micro-macroeconomice din perspectiva legăturii dintre performanţa economică şi consumul de energie din punct de vedere al asigurării resurselor necesare şi al eficienţei utilizării acestora, cu impact asupra mediului. Studiu vizează sectorul transporturilor la nivelul ţărilor membre ale Uniunii Europene în intervalul 2011-2020, datele colectate fiind prelucrate cu metoda de regresie. Creşterea eficienţei energetice şi dependenţa energetică constituie, pe fondul creşterii volumului de activitate, factori ce determină majorări ale ratei brute din exploatare. Din analiza efectuată se desprinde faptul că recurgerea într-o mai mare măsură la energia regenerabilă, deziderat al dezvoltării sustenabile, nu constituie un factor semnificativ de îmbunătăţire a performanţei economice a firmelor din sectorul transport. Contribuţiile demersului bidimensional realizat constau în medierea conflictului dintre obiectivele de profitabilitate economică şi constrângerile privind mediu, vizând atât palierul microeconomiei, prin analiza ratei brute din exploatare în corelaţie cu consumul energetic şi emisiile de CO2, cât şi pe cel al macroeconomiei, constituind un reper în fundamentarea politicilor în domeniu.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert