Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Factori motori pentru consumul de energie regenerabilă în țările Uniunii Europene. O abordare de tip panel

Autor:Iulia Lupu, Gheorghe Hurduzeu, Radu Lupu, Maria-Floriana Popescu și Camelia Gavrilescu

JEL:Q20, C23, Q40, R58.

DOI:10.24818/EA/2023/63/380

Cuvinte cheie:energie din surse regenerabile, politică energetică, Uniunea Europeană, date panel.

Abstract:
Energia din surse regenerabile are au un rol esențial în contextul mai larg al protecției mediului și al luptei împotriva efectelor schimbărilor climatice. La nivel european, necesitatea creșterii ponderii energiei generate din resurse regenerabile este oficializată prin Directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (2009/28/CE), care a fost actualizată în 2018 și a devenit obligatorie din punct de vedere legal începând cu luna iunie 2021. Pactul Verde European, adoptat în anul 2019, evidențiază rolul energiei generate din surse regenerabile în îndeplinirea unor obiective mai complexe, recunoscute la nivel internațional. În acest context, în acest studiu, investigăm legătura dintre consumul de energie obținută din surse regenerabile pe sectoare și alți indicatori importanți din sectorul energetic, reprezentând productivitatea energetică, intensitatea, eficiența, dependența de import, alocațiile pentru cercetare și dezvoltare (C&D) și veniturile fiscale legate de energie, pentru perioada 2004-2020. Am folosit o abordare de tip panel pentru statele membre ale Uniunii Europene, analizând separat țările din Europa Centrală și de Est și cele din Europa de Vest. Rezultatele empirice confirmă condițiile diferite pentru cele două grupuri de țări, sugerând posibilitatea elaborării unor politici energetice specifice. Subliniem rolul pozitiv al C&D pentru ambele categorii de state membre.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert