Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Repoziționarea strategică a consumatorilor Uniunii Europene în contextul schimbării paradigmei energetice. De la relația tradițională furnizor – utilizator, la apariția prosumatorilor

Autor:Dumitru Miron, Vlad Epurescu și Elisabeta Andreea Budacia

JEL:D11, D24, 030

DOI:10.24818/EA/2023/63/397

Cuvinte cheie:prosumatori, energie regenerabilă, energie fotovoltaică, prosum, furnizori de energie.

Abstract:
Întregul peisaj societal contemporan, incluzând mediul de afaceri, are de făcut față unui caleidoscop complex de provocări, alimentat de un nivel mai mare ca oricând de turbulențe care se manifestă pe toate planurile. În noile circumstanțe, oportunitățile și amenințările se succed și se multiplică, interferează și necesită o abordare proactivă și plasată în logica sinergică. Asistăm la apariția unor vremuri în care termenul cel mai frecvent utilizat este cel de reziliență. La nivelul Uniunii Europene, reziliența este atașabilă tuturor vectorilor strategici sau tactici, cele mai de interes zone de manifestare a nevoii de reziliență fiind cele legate de digitalizare și de sectorul energetic. Pornind de la ipoteza că cea mai mare parte a condițiilor geopolitice și geoeconomice se schimbă cu o viteză foarte mare, autorii acestui articol și-au propus să pună accentul pe aspecte legate de redescoperirea avantajelor autonomiei energetice. Agregând curbele de producție de energie fotovoltaică dispecerizată în anul 2021 la nivel național, autorii au evidențiat un model de producție și pentru prosumatori. În acest context, folosind funcția de producție Cobb-Douglas, s-a încercat diagnoza condițiilor în care consumatorul poate avea un rol versatil și să devină, la rândul său, producător de energie, contribuind la agenda climatică.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert