Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bariere în implicarea firmelor micro și mici în tranziția energetică a UE

Autor:Tomasz Bernat, Aleksandra Gąsior, Renata Lisowska, Katarzyna Szymańska și Răzvan Zaharia

JEL:Q51, Q56, Q48

DOI:10.24818/EA/2023/63/541

Cuvinte cheie:firme micro și mici, tranziție energetică, bariere pentru companii, implicarea companiilor în procesul de tranziție energetică.

Abstract:
Una dintre cele mai mari provocări pentru companiile moderne este găsirea unui echilibru între atingerea obiectivelor de mediu și a fi competitive pe piață. Situația actuală obligă companiile să depășească diverse provocări care contribuie la reducerea consumului de energie. Scopul articolului este de a încerca să răspundă la întrebarea, ce probleme pot fi identificate pentru cele mai mici entități de afaceri în implementarea standardelor de mediu impuse de legislație? În căutarea unui răspuns la această întrebare, a fost realizată structura acestui articol, în care au fost descrise următoarele: principalele probleme legate de transformarea energiei în UE, sectorul IMM-urilor a fost caracterizat pe fondul provocărilor de economisire a energiei, au fost prezentate metodologia și rezultatele cercetării efectuate asupra întreprinderilor poloneze. Cercetarea, bazată pe un chestionar de anchetă structurat și standardizat, a fost realizată cu utilizarea tehnicii CATI în perioada aprilie-mai 2022 în rândul proprietarilor de întreprinderi micro și mici care își desfășoară activitatea în Polonia. După cum au arătat cercetările, există diverse bariere care limitează participarea companiilor chestionate la transformarea energiei
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert