Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evoluția descentralizării fiscale în state membre OECD: o analiză a cluburilor de convergență

Autor:Francisco J. Delgado și Maria J. Presno

JEL:H77, H10, C01

DOI:10.24818/EA/2023/63/558

Cuvinte cheie:descentralizare, club de convergență. OECD, Marea Recesiune

Abstract:
Am investigat modele de descentralizare fiscală în state membre OECD, pe baza conceptului cluburilor de convergență. Analiza include un număr de 30 de state, cu referire la perioada 1995 – 2018 și are în vedere cheltuielile și veniturile non-centrale din două perspective: ca procent din PIB și ca procent din totalul cheltuielilor și veniturilor guvernamentale. Rezultatele indică diferențe între partea de cheltuieli și de venituri, cu cinci și șase cluburi de ambele părți, din perspectiva produsului intern brut, respectiv din perspectiva cheltuielilor și veniturilor guvernamentale. Aceste rezultate permit stabilirea unei tipologii, pe baza celor patru dimensiuni analizate. În plus, rezultatele sugerează un impact divergent al Marii Recesiuni la nivelul general al fiecărei țări, precum și din perspectiva cheltuielilor și veniturilor; cu toate acestea, încetinirea creșterii economice pare să fi accentuat procesul de convergență în cadrul cluburilor, din perspectiva cheltuielilor. Analizăm, de asemenea, dinamica convergenței în timp utilizând metoda intervalelor consecutive parțial suprapuse, pentru toate statele și cluburile.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert