Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efectul transformării digitale asupra performanței firmelor de producție

Autor:Di Wang, Xuefeng Shao, Yang Song, Hualu Shao și Longqi Wang

JEL:D22, D24, L25

DOI:10.24818/EA/2023/63/593

Cuvinte cheie:transformare digitală, performanța firmei, analiza textuală, firma de producție

Abstract:
Dovezile recente indică faptul că proporția firmelor de producție care fac obiectul transformării digitale și investițiile digitale realizate de acestea sunt în creștere, ceea ce sugerează că transformarea digitală poate influența producția și funcționarea acestor firme. Acest articol investighează influența transformării digitale asupra performanței firmelor de producție și efectul intermediar al eficienței și costurilor. Pe baza rapoartelor anuale a 156 de firme de producție chineze listate din 2015 până în 2019, rapoarte utilizate pentru colectarea datelor s-a aplicat metoda analizei textuale pentru a genera indicele de transformare digitală a firmelor de producție. Analiza a evidențiat că transformarea digitală a acestor firme are un rol pozitiv în îmbunătățirea performanței acestora. Pe baza analizei de cale, transformarea digitală îmbunătățește indirect performanța firmelor de producție prin îmbunătățirea eficienței operaționale și reducerea costurilor de producție. De asemenea, s-a constatat că nivelul de transformare digitală este corelat cu performanța firmelor chineze de producție. Un nivel relativ scăzut de transformare digitală nu are un impact semnificativ asupra performanței acestor firme. Cu toate acestea, nivelurile medii și ridicate de transformare digitală vor stimula semnificativ performanța. Studiul contribuie la generarea de noi idei care să stea la baza creării indicatorilor de transformare digitală a firmelor. De asemenea, au fost oferite noi perspective asupra diferitelor niveluri de transformare digitală a firmelor în ceea ce privește performanța acestora.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert