Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Europa, încotro?

Autor:Valeriu Ioan-Franc, Napoleon Pop și Andrei Marius Diamescu

JEL:E3, E4, E5, E6, F1, F3, F4, F5, G1, O10.

DOI:10.24818/EA/2023/63/610

Cuvinte cheie:creştere economică, criză economică, criză energetică, datoria publică, fiscalitate, geopolitică, geoeconomie, inflaţie, politică monetară.

Abstract:
Autorii trec în revistă provocările la care economia și societatea românească au avut a face față, în contextul geoeconomic european și mondial. Pornind de la perspectivele avansate de forurile economice internaționale, sunt analizate – cu asprimea cuvenită cercetării academice - riscurile la care economia europeană va fi obligată să răspundă prin măsuri și mijloace de contracarare și resuscitare generală. În acest context, sunt surprinse o serie de aspecte de interes major pentru România, aflată atât sub presiunea obiectivelor sale consemnate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și a celor dezvoltate ca riscuri în vecinătatea imediată a războiului ruso-ucrainean, ca parte a NATO și UE.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert