Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea eficienței turismului receptor din țări europene în China: 2006-2019

Autor:Liudan Wu, Lili Hao, Lingzhi Wu, Ruize Gao și Ji Chen

JEL:A10, C23, L83, Z31

DOI:10.24818/EA/2023/63/625

Cuvinte cheie:analiza frontierei stochastice, modelul gravitațional, model gravitațional real de analiză a frontierei stochastice cu efecte fixe, eficiența turismului receptor

Abstract:
Evaluarea eficienței turismului receptor este utilă pentru a înțelege nivelul potențial și constrângerile fluxurilor de turism receptor. În cadrul prezentului studiu am selectat un eșantion format din 35 de țări europene și China, iar factorii de influență ai eficienței turismului receptor au fost construiți în cadrul modelului gravitațional (GM) și ai analizei frontierei stochastice (SFA). Dată fiind eterogenitatea individuală, am dezvoltat și am analizat empiric un model gravitațional real al frontierei stochastice cu efecte fixe (TFE-SFA-GM), utilizând date din perioada 2006–2019. Rezultatele arată că (1) eficiența turismului receptor din țări europene în China este afectată simultan de mai mulți factori esențiali, ca puterea economică, distanța geografică și mărimea populației de ambele părți; (2) factorii de ineficiență care afectează eficiența turismului receptor din țări europene în China sunt diverși; (3) eficiența turismului receptor din țări europene în China prezintă în general un trend ascendent pe parcursul perioadei de analiză, dar există diferențe semnificative în decalajul între nivelul de frontieră al fluxului de turism receptor în China și fluxul real de turism receptor. Rezultatele arată că, pentru a atrage un număr mai ridicat de turiști din Europa, China ar trebui să mențină și să consolideze relațiile economice și comerciale cu statele europene, să creeze un mediu sigur, favorabil turismului, să evidențieze integrarea resurselor turistice internaționale în cultura chineză și să continue promovarea acestora în Europa.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert