Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Alinierea politicilor publice la obiectivele programului REPowerEU prin adoptarea soluțiilor EESS: o abordare bazată pe modelul de acceptare a tehnologiei

Autor:Ion Popa, Marian Mihai Cioc, Ștefan Cătălin Popa, Daniel Botez și Marius-Ioan Pantea

JEL:O33, Q48, Q58

DOI:10.24818/EA/2023/64/660

Cuvinte cheie:eficiență energetică, politici publice, modelul de acceptare a tehnologiei, TAM, UTAUT, UTAUT2, dispozitive inteligente, EESS

Abstract:
Realizarea de economii de energie pe termen scurt, prin schimbări la nivelul comportamentului de consum al utilizatorilor, reprezintă una dintre direcțiile principale abordate de Programul REPowerEU. Prezenta lucrare cercetează perspectiva creșterii eficienței energetice la nivelul consumatorilor casnici din România prin adoptarea dispozitivelor inteligente pentru controlul consumului de energie (EESS). Cercetarea are la bază modelul extins de adoptare a tehnologiei și analizează comportamentul consumatorilor din România cu privire la intenția de utilizare a soluțiilor EESS, în raport cu trei factori principali de influență (conștientizarea, considerentele privind protecția mediului și politicile publice) moderați de factorii demografici. Pentru validarea ipotezelor cercetării, în perioada ianuarie-martie 2023 a fost organizată o anchetă statistică iar pentru evidențierea efectelor factorilor determinanți asupra intenției de adoptare a fost utilizată modelarea cu ecuații structurale. Rezultatele cercetării sugerează că toți predictorii luați în considerare influențează în mod pozitiv intenția comportamentală de utilizare a EESS, cel mai mare efect avându-l politicile publice, urmate de conștientizare. Mai mult, atitudinea privind adoptarea EESS diferă în funcție de vârsta și nivelul venitului mediu. De asemenea, prin intermediul modelului IMPA sunt formulate o serie de direcții de intervenție managerială adresate cu precădere autorităților, în scopul alinierii politicilor publice din România la obiectivele programului REPowerEU, în contextul promovării unor măsuri voluntare aduse stilului de viață și comportamentului consumatorilor casnici prin adoptarea soluțiilor EESS. Limitele cercetării se referă, în principal, la familiaritatea mai redusă dobândită ca urmare a experienței în utilizare, în contextul stadiului încă incipient de dezvoltare al tehnologiilor analizate, dar și la excluderea din analiză a unor constructe ale modelului extins de acceptare al tehnologiei, cum ar fi motivația hedonică sau influențele sociale, care ar fi permis înțelegerea mai precisă a atitudinii consumatorilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert