Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Planul REPowerEU și principalele provocari în tranziția către energia regenerabilă în România

Autor:Violeta Mihaela Dincă, Simona Moagăr-Poladian, Tănase Stamule și Puiu Nistoreanu

JEL:Q40; R15; M14

DOI:10.24818/EA/2023/64/676

Cuvinte cheie:Planul REPowerEU, tranziția către energia regenerabilă, înlocuirea combustibililor fosili, companii din România.

Abstract:
Sistemul energetic al Uniunii Europene a suferit schimbări majore în ultimii ani. Prețurile ridicate ale energiei, preocupările sporite privind securitatea energetică și dependența excesivă de importurile de gaze, petrol și cărbune din Rusia sunt cele mai importante trei caracteristici ale sectorului energetic al UE în 2022. Comisia Europeană a prezentat în prima parte a anului 2022 Planul REPowerEU, care vizează implementarea unor măsuri de economisire a energiei, de producere a energiei curate și de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie. Planul este susținut de măsuri financiare și juridice pentru a construi noua infrastructură și noul sistem energetic de care Europa are nevoie. Acest articol se concentrează pe partea legată de tranziția energetică verde din cadrul REPowerEU, prin investigarea percepției companiilor românești cu privire la înlocuirea favorabilă a combustibililor fosili pentru a reduce emisiile și dependența. Această cercetare a examinat obstacolele/provocările care dețin un impact asupra adoptării energiei regenerabile din punctul de vedere al companiilor românești. A fost conceput un model econometric care a cuprins cinci variabile care au fost analizate pentru a vedea cum ar putea influența decizia de acceptare și implementare a energiei verzi în România. Articolul a aplicat un studiu cantitativ, având datele primare colectate cu ajutorul unui sondaj în rândul managerilor de la companii din cinci dintre cele mai mari industrii energofage din România. Datele au fost prelucrate cu ajutorul modelării ecuațiilor structurale (SEM), iar rezultatele au arătat că obstacolele de piață (economice), tehnologice și administrative afectează cu un impact major implementarea tehnologiilor de energie regenerabilă în România. Obstacolele comunitare (sociale) și organizaționale au fost determinate ca influențând cu un efect mediu implementarea tehnologiilor de energie regenerabilă în România. Rezultatele articolului contribuie la creșterea gradului de conștientizare a imperativității înlocuirii combustibililor fosili prin accelerarea tranziției energetice curate a României și prin luarea în considerare a potențialului mare pe care țara îl are pentru a face această schimbare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert