Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Provocări manageriale cu privire la utilizarea eficientă a resurselor energetice în industria hotelieră

Autor:Ana-Maria Nica, Andreea Răceanu, Mihail-Ovidiu Tănase și Gabriela Țigu

JEL:Z31, Q49, Q38, P28, O14, M14, L83, D22.

DOI:10.24818/EA/2023/64/691

Cuvinte cheie:hoteluri București, economie de energie, eficiență energetică, percepții manageriale, criză energetică.

Abstract:
Implicarea managerială și percepția asupra necesității de adaptare și ajustare a activității hoteliere în fața crizei energetice, pe calea reducerii consumului de energie, în cadrul planului REPowerEU, a fost puțin abordată în literatura de specialitate, fiind o temă de mare actualitate. Astfel, prezenta cercetare vine să umple acest gol, cu un studiu calitativ dedicat analizei modului în care managerii din hotelurile situate în București percep criza energetică. Întrebările de cercetare au făcut referire la modul în care criza energetică a fost tradusă în activitatea lor operațională și ce măsuri au fost luate pentru reducerea consumului de energie și schimbarea comportamentului de afaceri. Metoda aleasă a fost cea a interviulului semi-structurat, pentru a permite obținerea de răspunsuri complexe și detaliate, pe baza unor interacțiuni directe la nivel individual, dat fiind și profilul respondenților (manageri de top). Pentru analiza și interpretarea răspunsurilor înregistrate în cadrul interviurilor a fost aplicată metoda analizei tematice. Ca rezultate importante ale studiului, sunt de menționat: evidențierea percepției privind criza energetică și impactul acesteia la nivelul unităților hoteliere, dar mai ales identificarea acțiunilor implementate sau vizate de managementul unităților hoteliere pentru reducerea consumului de energie (cum ar fi monitorizarea consumului, sistemele integrate de management al consumurilor și mentenanței, implicarea angajaților dar și a clienților și nu în ultimul rând, investiția în surse alternative de energie).
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert