Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Diferențe generaționale în comportamentul consumatorilor casnici din România față de măsurile voluntare de reducere a consumului de energie electrică

Autor:Cosmina-Simona Toader, Ciprian Ioan Rujescu, Andrea Feher, Cosmin Sălășan, Lavinia Denisia Cuc și Károly Bodnár

JEL:D10, L94, P18, Q28

DOI:10.24818/EA/2023/64/710

Cuvinte cheie:REPowerEU, ANOVA, Tukey, comportament sustenabil, generații

Abstract:
Criza din Ucraina, creșterea accentuată a prețului la energia electrică și dependența excesivă a țărilor Uniunii Europene de combustibilii fosili din Rusia, au condus la o serie de acțiuni în direcția economisirii de energie, a producerii de energie curată și de diversificare a surselor de energie. Planul REPoweEU, prin măsurile financiare și juridice aferente, urmărește construirea unei noi infrastructuri și a unui nou sistem energetic la nivelul UE. Reducerea consumului de energie reprezintă o orientare importantă a acestui plan, și în acest context, prezentul studiu investighează, pe baza unui chestionar, comportamentul consumatorilor (casnici) din România față de măsurile voluntare de reducere a consumului de energie electrică și identifică diferențele comportamentale între patru generații: Baby Boomers, X, Y și Z. Analiza rezultatelor s-a realizat prin testele statistice ANOVA și Tukey, utilizând aplicația software SAS Studio. Rezultatele evidențiază unele diferențe de comportament ale generațiilor și tiparele referitoare la abordarea integrării comportamentale pentru un consum responsabil de energie. Lucrarea este utilă deoarece conturează atitudinea și comportamentul consumatorilor români față de obiectivul național și cel european de a reduce consumul de energie, de risipă energetică și de a crește ponderea surselor alternative de energie.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert