Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Provocările privind energia verde în România în contextul crizei energetice

Autor:Andreea - Emanuela Drăgoi, Paul Calanter, Mihaela Gramaticu, Alina Dumitrescu și Alina-Cerasela Aluculesei

JEL:P18, P48, P49, Q4, Q42, Q48, Q49

DOI:10.24818/EA/2023/64/728

Cuvinte cheie:energie verde, România, REPowerEU, Pactul Verde European

Abstract:
Lucrarea de față a urmărit să prezinte implicațiile actualei crize energetice din UE în ceea ce privește modelarea politicilor publice din România. Motivația cercetării a vizat evidențierea necesității dezvoltării energiilor „verzi” la nivelul UE, considerate a fi o soluție de echilibrare a mix-ului energetic național al României. Abordarea metodologică a fost una mixtă și reunește atât o cercetare de tip bibliometric, cât și o analiză calitativă bazată pe interviuri cu experți din domeniu. Analiza bibliometrică a inclus 1085 lucrări de cercetare din baza de date bibliometrică Web of Science și a indicat principalele teme de interes abordate în literatura de specialitate în ceea ce privește problematica energiilor „verzi”. Partea a doua a cercetării a fost dedicată studiului exploratoriu bazat pe interviu. Această etapă a cercetării s-a bazat pe opinia a șase experți selectați dintr-un un eșantion mai larg datorită importantei expertize în domeniu, peste 10 ani, dar și ca urmare a implicării lor în elaborarea strategiilor naționale și a programelor de cercetare fundamentală în domeniul energiei. Rezultatele interviurilor au evidențiat oportunitățile care există pentru România în acest domeniu, precum și modalitățile în care energia verde, ca tip de energie „curată”, poate fi produsă la prețuri accesibile. Rezultatele cercetării au evidențiat că, deși România a înregistrat performanțe notabile în anii recenți, în domeniul energiilor „verzi” există încă un important potențial neexploatat. În plus, au fost identificate particularitățile României privind legislația națională, potențialul geografic și infrastructura existentă. Concluzia cercetării a arătat că, pentru a realiza o dezvoltare a energiilor „verzi” în concordanță cu potențialul de care beneficiază, România trebuie să implementeze politici publice adecvate particularităților sale și, în același timp, să furnizeze un cadru legal predictibil și stabil concomitent cu o majorare a subvențiilor acordate posibililor investitori în acest domeniu. Cuvinte-cheie: energie verde, România, REPowerEU, Pactul Verde European
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert