Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Adoptarea măsurilor voluntare de reducere a consumului de energie electrică în contextul Planului REPowerEU: considerații din perspectiva consumatorilor români

Autor:Stelian Stancu, Anca Maria Hristea, Camelia Kailani, Denisa Elena Bălă și Andreea Pernici

JEL:F02, F64, M30, Q49

DOI:10.24818/EA/2023/64/760

Cuvinte cheie:măsuri voluntare, consumator casnic, reducerea consumului de energie, comportament de economisire a energiei, planul RePowerEU, energie verde, sustenabilitate.

Abstract:
Reducerea consumului de energie are implicații importante pentru dezvoltarea durabilă a societății, însă acest deziderat a devenit mai stringent în contextul geopolitic și strategic actual. După direcțiile strategice stabilite prin Pactul Verde European și „NextGenerationUE”, o acțiune concretă a Comisiei Europene a constat în elaborarea și adoptarea Planului strategic REPowerEU, care are ca principale obiective obținerea independenței Europei față de combustibilii fosili livrați de Rusia până în anul 2030 și tranziția spre energia verde. În acest context, pentru a cunoaște atitudinea, comportamentul și intențiile viitoare ale consumatorilor români față de măsurile voluntare care vizează reducerea consumului de energie, a fost realizată o cercetare cantitativă de marketing, în cadrul căreia, datele colectate prin intermediul unui chestionar au condus la identificarea unor noi factori care pot influența comportamentul de economisire a energiei: nivelul de informare al consumatorilor casnici și nivelul de importanță perceput, față de măsurile voluntare de reducere a consumului de energie electrică. Deși rezultatele cercetării nu pot fi extrapolate la nivelul întregii populații din România ci doar pe anumite segmente, autorii consideră un succes asocierea comportamentului de consum cu doi factori importanți, care nu au fost analizați până acum în literatura științifică. O astfel de analiză este necesară pentru înțelegerea, îmbunătățirea și alinierea acțiunilor consumatorilor casnici la planurile strategice ale Uniunii Europene, de implementare a măsurilor de reducere a consumului de energie.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert