Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dependența de importurile de energie din Federația Rusă și energia regenerabilă în Uniunea Europeană

Autor:Anca Gabriela Ilie, Marinela Luminița Emanuela Zlatea, Cristina Negreanu, Dan Dumitriu și Alma Pentescu

JEL:Q20, Q30, C38, N54.

DOI:10.24818/EA/2023/64/780

Cuvinte cheie:dependența de importuri, mix energetic, energie regenerabilă, analiză cluster, Uniunea Europeană, REPowerEU.

Abstract:
Lucrarea investighează importanța energiei regenerabile în mixul energetic din țările UE-27, precum și dependența acestora de importurile de gaze, petrol și produse petroliere din Federația Rusă, considerând securitatea energetică pe termen lung a UE-27, precum și obiectivele planului RePowerEU. Lucrarea împarte țările din Uniunea Europeană în două grupuri, utilizând analiza de tip cluster, arătând faptul că țările din Europa Centrală și de Est au caracteristici similare în ceea ce privește dependența lor de importurile de energie din Rusia și mixul energetic, în timp ce țările din Europa de Vest prezintă diferențe semnificative între membrii grupului. Analiza cluster este completată de o investigație care folosește metodologia Random forests bazată pe algoritmi de învățare (engl. machine-learning), care evidențiază importanța variabilelor pentru gruparea țărilor în clustere. În mod surprinzător, țările din Europa de Est au o proporție mai mare de surse regenerabile de energie în mixul lor energetic decât majoritatea țărilor din Europa de Vest, ceea ce ar putea fi atribuit eforturilor lor recente de a găsi alternative la importurile de energie din Federația Rusă. În același timp, lipsa infrastructurii de interconectare a conductelor de distribuție între statele membre ale UE contribuie în mod semnificativ la dependența Uniunii Europene de importurile de energie din Federația Rusă, după cum reiese din cazurile Finlandei, Bulgariei și Ungariei.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert