Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cerințe pentru stabilirea hub-urilor energetice: o perspectivă practică

Autor:Mahmoud A. Hammad, Sara Elgazzar, Borut Jereb și Marjan Sternad

JEL:O13, P18, P48, Q42

DOI:10.24818/EA/2023/64/798

Cuvinte cheie:Hub-uri energetice, actori energetici, diversificarea aprovizionării cu energie, securitatea și sustenabilitatea aprovizionării cu energie, țările Uniunii Europene, războiul ruso-ucrainean.

Abstract:
Economia globală abia a început să-și revină după efectele pandemiei de Covid-19, doar pentru a fi aruncată într-o nouă criză din cauza războiului ruso-ucrainean. Războiul a exacerbat problema energetică, provocând o penurie în aprovizionarea cu energie pentru UE și alte țări, ceea ce a afectat calitatea vieții. Ca urmare, stabilirea unor hub-uri energetice pentru colectarea, procesarea, stocarea și tranzitarea resurselor energetice între țările producătoare și cele consumatoare a devenit imperativă pentru a gestiona eficient aprovizionarea cu energie. Cu toate acestea, studiile anterioare nu au abordat încă cerințele înființării hub-urilor energetice din punct de vedere practic. Prin urmare, această lucrare investighează cerințele înființării hub-urilor energetice, în special pentru petrol și gaze, dintr-o perspectivă practică. Cercetătorii au efectuat 13 interviuri semi-structurate cu diferiți factori interesați din domeniul energiei. Folosind analiza SWOT, constatările au evaluat starea actuală a pieței globale de petrol și gaze și au fost identificate principalele cerințe practice pentru stabilirea hub-urilor energetice, împreună cu elementele de implementare. În plus, articolul a evidențiat cele mai presante probleme practice cu care se confruntă înființarea centrelor energetice. În cele din urmă, lucrarea a stabilit un cadru practic cuprinzător, bazat pe opiniile practicienilor din industrie, pentru a ajuta la stabilirea hub-urilor energetice. Cadrul oferă țărilor un posibil ghid pentru a stabili centre energetice pe baza principalelor cerințe prezentate în acest studiu. De asemenea, poate îmbunătăți diversitatea, flexibilitatea și securitatea aprovizionării cu energie, în special pentru țările care se bazează pe furnizori unici, cum ar fi UE.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert