Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Probleme climatice și energetice ale sectoarelor care sunt mari consumatoare de energie

Autor:Ágnes Horváth, Adrienn Takácsné Papp, Katalin Lipták, Zoltán Musinszki și Klára Szűcsné Markovics

JEL:L61, L65, Q21, Q42, Q55

DOI:10.24818/EA/2023/64/813

Cuvinte cheie:sectoare care sunt mari consumatoare de energie, mix energetic, intensitate energetică, intensitate a muncii, decarbonizare, Planul REPowerEU, „Fit for 55!”

Abstract:
Sectoarele care sunt mari consumatoare de energie se confruntă cu provocări semnificative în îndeplinirea obiectivelor noii Strategii industriale europene și REPowerEU. Acest studiu își propune să examineze modul în care consumul de energie și mixul energetic au evoluat în perioada 2008-2020 în patru sectoare care sunt mari consumatoare de energie (metale primare; minerale nemetalice; celuloză, hârtie și imprimare; chimie și petrochimie) din Uniunea Europeană și dacă există o relaţie reală între modificările intensităţii energetice şi intensitatea muncii. Rezultatele prezintă un mix energetic pozitiv și tendințe de intensitate pozitive între 2008 și 2020 pentru toate sectoarele mari consumatoare de energie studiate. A existat o trecere de la sursele de energie cu emisii ridicate la cele cu emisii medii și scăzute de carbon, amploarea acestei schimbări fiind influențată de caracteristicile tehnologice și dependențele de cale ale fiecărui sector. Cea mai pozitivă schimbare a avut loc în mixul energetic al hârtiei, celulozei și tipăririi, unde sursele de energie cu emisii scăzute au crescut cu 12,2 puncte procentuale. Există o corelație Pearson puternică (în jur de 0,9) între intensitatea energetică și evoluția intensității muncii în sectoarele metalelor primare, mineralelor nemetalice, chimiei și petrochimice. Indicatorii de intensitate din sectorul chimic și petrochimic prezintă cea mai favorabilă îmbunătățire (o scădere ușoară a consumului de energie și a ocupării forței de muncă, cu o creștere semnificativă de 23,1% a valorii adăugate). De obicei, 7 până la 8 țări reprezintă 80% din valoarea adăugată totală în sectoarele analizate din Uniunea Europeană; mixul energetic al producției de electricitate și căldură din aceste țări poate sprijini tranziția curată.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert