Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Planificarea fiscală internaţională şi structura proprietăţii în Republica Cehă

Autor:Vít Jedlička

JEL:F23, G32, H25, H26

DOI:10.24818/EA/2023/64/867

Cuvinte cheie:planificare fiscală, evaziune fiscală, afaceri de familie, paradisuri fiscale, Republica Cehă

Abstract:
Planificarea fiscală face parte din managementul financiar modern la nivel mondial, iar țările din Europa Centrală nu fac excepție. Paradisurile fiscale oferă managerilor oportunități de a crește profiturile companiilor prin reducerea impozitelor. Desigur, există diferențe în structurile de proprietate; prin urmare, managementul companiilor are și abordări specifice, în special în companiile de familie. Datorită evenimentelor din istoria Cehiei, proprietarii companiilor de familie din această țară pot avea priorități diferite față de cei din țările occidentale. Acest articol se concentrează pe specificațiile structurii de proprietate și pe impactul acesteia asupra poverii fiscale a companiilor cehe. Se utilizează date de la cele 233 cele mai influente companii din Republica Cehă, acoperând perioada 2009-2018. În timp ce studiul își propune să evalueze structura proprietății ca un factor determinant al sarcinii fiscale, acesta adoptă ca metodă regresia datelor de tip panel. Studiul are la bază metodele OLS și regresia cu efecte aleatorii. Companiile de familie nu sunt mai puțin agresive în ceea ce privește planificarea fiscală în Republica Cehă. Dezvoltarea istorică a țării analizate a determinat o abordare diferită în rândul companiilor de familie decât în țările occidentale. Legătura de proprietate cu companii-mamă străine nu a afectat sarcinile fiscale ale companiilor cehe. Pe de altă parte, determinanții sarcinii fiscale diferă nu numai între afacerile de familie și cele care nu sunt de familie, ci și între companiile cu capital intern și cele cu capital străin. Îndatorarea pare a fi factorul critic care poate ajuta companiile să evite plata impozitelor, indiferent de structura lor de proprietate. Companiile folosesc adesea împrumuturi intragrup pentru a-și reduce povara fiscală, iar acest studiu arată că, companiile cehe nu fac excepție. Pe de altă parte, doar companiile cu societăți-mamă străine pot utiliza scheme de planificare fiscală care implică active necorporale și redevențe. În ceea ce privește afacerile de familie, variabilitatea sarcinii fiscale nu este pe deplin explicată de determinanții uzuali; prin urmare, cercetările ulterioare ar trebui să ia în considerare și tipurile de manageri ca un factor determinant.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert