Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

RelațIa dintre planificarea succedărilor CEO și performanța corporativă

Autor:Zongyi Yin, Jiamei Ye, Xiaoying Wang și Fang Su

JEL:M12, M19, M50

DOI:10.24818/EA/2023/64/885

Cuvinte cheie:Planificarea succedărilor, performanța organizațională, numiri interne, succesiune CEO.

Abstract:
Într-un mediu de piață din ce în ce mai competitiv, ca decizie importantă pentru schimbarea strategică, succedarea CEO este un pas cheie pentru impulsionarea dezvoltării durabile. Formularea planurilor de succesiune și modul de îmbunătățire a eficacității mecanismelor de promovare internă au fost subiecte cercetate în cadrul echipei de management executiv. Pentru a explora relația dintre planificarea succedării executive și performanța corporativă, folosind 3955 de situații de succedare CEO de la 2599 de companii în perioada 2001-2015 din China, modelul Probit și metoda celor mai mici pătrate în două etape, relația dintre planificarea succesiunii CEO și performanța corporativă a fost analizată performanța în cadrul modelului de succesiune director-CEO. Rezultatele arată că formularea sau nu a planurilor de succesiune în firme, în special în firmele cotate, afectează direct performanța firmei. Deciziile interne de succesiune director-CEO reduc performanța companiei în comparație cu alte modele de succesiune CEO. Concluziile obținute din acest studiu indică relația dintre planificarea succesiunii și performanța organizațională la nivel micro și oferă o referință teoretică pentru promovarea în continuare a cercetării legate de deciziile de succesiune în companiile cotate și interesele de dezvoltare pe termen lung ale firmelor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert