Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

ot asigurările de sănătate să îmbunătățească fericirea românilor?

Autor:Gabriela Mihaela Mureșan, Codruța Mare, Dan Tudor Lazăr și Sorin Paul Lazăr

JEL:G22

DOI:10.24818/EA/2023/64/903

Cuvinte cheie:fericire, venit, asigurări de sănătate, România.

Abstract:
Dezvoltarea unei strategii de creștere a fericirii este un obiectiv major al economiei pozitive. Scopul prezentului studiu este de a găsi un răspuns la următoarea întrebare: pot asiguratorii să contribuie la fericire? Folosind ANOVA și analiza regresională pe un eșantion românesc, arătăm că factorii financiari, nivelul de stres autoevaluat, vârsta și asigurările private de sănătate afectează nivelul de fericire raportat. Acesta este unul dintre primele studii românești care abordează fericirea din perspectiva unui produs financiar de asigurare. Dintr-o altă perspectivă, pentru persoanele fără asigurări de sănătate, venitul este un factor cheie de influență. Astfel, lucrarea noastră se adresează în primul rând asigurătorilor care doresc să-și îmbunătățească tehnicile de vânzare, respectiv tuturor asiguraților care doresc să cunoască și alte beneficii care apar după semnarea unei polițe de asigurare de sănătate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert