Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Leadership şi responsabilitate socială

Autor:Conf. univ. dr. State Olimpia, Conf. univ. dr. Popescu Delia

JEL:D40, L16

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate socială; leadership; etică; turism; cultură organizaţională

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert