Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Teoria etică şi piaţa liberă în contextul globalizării

Autor:Conf. univ. dr. Veronica Popovici, Lector univ. dr. Ramona Nicoleta Bunda

JEL:A14, D63, F54, P46

DOI:

Cuvinte cheie:etica; piata libera; globalizare; utilitarism; diferente culturale

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert