Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Etica liderului – condiţie a succesului în afaceri

Autor:Asist. drd. Mădălina Lavinia Ţală

JEL:M12; M14; M19

DOI:

Cuvinte cheie:lidership; etica in afaceri; management; excelenta; stakeholderi

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert